ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Փոխներարկումային բուժօգնության արդի խնդիրները» թեմայով միջազգային գիտաժողովի ծրագիր

«Փոխներարկումային բուժօգնության արդի խնդիրները» թեմայով միջազգային գիտաժողովի ծրագիրը: Նոյեմբերի 26, 2018թ. ք․ Գորիս «Միրհավ» հյուրանոց։

Ծրագիր