ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Դեղերի որակի ապահովման հիմնական սկզբունքները» թեմայով կատարելագործման դասընթաց

2022թ.-ից, կրկնողաբար, ք. Երևան (Մ․ Հերացու անվան ԵՊԲՀ Ֆարմացիայի ամբիոն) Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ • Գրություն՝ 30.10-17.11 • Թիրախային լսարան՝ դեղագետներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-5 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 32 տեսական և 28 գործնական կրեդիտ. դասընթացավարներ Արուսյակ Ժահմարյանին, Շուշանիկ Աֆրիկյանին, Աննա Մանջիկյանին և Լիաննա Պստիկյանին՝ ՇՄԶ 32 տեսական և 28 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ 010 58 31 01

Ծրագիր