ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Շտապ օգնություն նախահիվանդանոցային փուլում, ուսուցման բրիգադային մեթոդ»

2023 թվականից (պարբերաբար) Երևան քաղաքում և առցանց («ZOOM» հարթակում) «Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան հիմնադրամի» կողմից կանցկացվի «Շտապ օգնություն նախահիվանդանոցային փուլում, ուսուցման բրիգադային մեթոդ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ շտապ և անհետաձգելի բժշկության մասնագետներ, բուժքույրեր։ Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 26 տեսական և 20 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր