ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Առողջապահական ծառայությունների ծախսերի հաշվարկման խորհրդատու 1

Առողջության Համապարփակ Ապահովագրության ներդրման հետ կապված առողջապահական ծառայությունների և դեղերի գների, նորմատիվների հաշվարկման մեթոդաբանության մշակման խորհրդատվության տրամադրում

Ծրագիր