ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ռեֆլոքսաթերապիան (ակուպունկտուրան) կլինիկական բժշկությունում» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար Երևանում (Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի սպորտային բժշկության և Հաշմանդամային սպորտի կրթական խումբ, Տերյան փող․ 3/42) տեղի կունենա Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կազմակերպվող «Ռեֆլոքսաթերապիան (ակուպունկտուրան) կլինիկական բժշկությունում» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 58 տեսական և 58 գործնական կրեդիտ, իսկ դասընթացավար Գայանե Մաթևոսյանին՝ ՇՄԶ 58 տեսական և 58 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։ Միջոցառման կոնտակտային հեռախոսահամար՝ 010 583 101։

Ծրագիր