ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Բուժքրոջ աշխատանքի առանձնահատկությունները ստոմատոլոգիայում»

2023 թվականից կրկնողաբար Երևան քաղաքում Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կանցկացվի «Բուժքրոջ աշխատանքի առանձնահատկությունները ստոմատոլոգիայում» թեմայով դասընթացը: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ ստոմատոլոգիական կլինիկաների և կաբինետների բուժքույրեր։ Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 7 տեսական և 6 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր