ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Շարակցական հյուսվածքի բորբոքային հիվանդություններ» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար Երևանում (ԵՊԲՀ-ի Ներքին հիվանդությունների ամբիոն) տեղի կունենա Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կազմակերպվող «Շարակցական հյուսվածքի բորբոքային հիվանդություններ» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 15 տեսական և 27 գործնական կրեդիտ, դասընթացավար Քնարիկ Գինոսյանին՝ ՇՄԶ 15 տեսական կրեդիտ և 27 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։

Ծրագիր