ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ապացուցահեն բժշկություն» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ

Լոս Անջելեսի մանկական հիվանդանոց (ԼԱՄՀ), Մանկական բժիշկների հայկական ասոցիացիայի (ՄԲՀԱ), Հայկական ակնաբուժության նախագծի (ՀԱՆ) կողմից մշակվել է «Ապացուցահեն բժշկություն» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութը, որը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարան՝ մանկաբույժներ, ընտանեկան բժիշկներ: «Ապացուցահեն բժշկություն» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութը հաջողությամբ ավարտած մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 1 ինքնակրթության կրեդիտ։

Ծրագիր