ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Դատահոգեբանական փորձաքննության հիմունքներ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց

2023թ․-ից կրկնողաբար, ք․ Երևան (Երևանի Մ․Հերացու անվան ԵՊԲՀ Բժշկական հոգեբանության ամբիոն՝ Կորյունի փող․ 2, միաժամանակ առցանց («Զում» հարթակ)) «Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ • Գրություն՝ 05․02-11․03 • Թիրախային լսարան՝ կլինիկական հոգեբաններ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ յուրաքանչյուր խմբում՝ 1-11 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 25 տեսական և 50 գործնական կրեդիտ․ դասընթացավար Գայանե Ղազարյանին՝ ՇՄԶ 25 տեսական և 50 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ 010 583101

Ծրագիր