ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հոգեբուժություն և հոգեվերլուծություն» թեմայով գիտագործնական սեմինարի ծրագիր

Հոգեբուժություն և հոգեվերլուծություն» թեմայով գիտագործնական սեմինարի ծրագիրը: Մայիսի 24-հունիսի 21, (հունիսի 28-հուլիսի 26, սեպտեմբերի 6-հոկտեմբերի 4, նոյեմբերի 15-դեկտեմբերի 13, 2019թ. և հունվարի 17-փետրվարի 14` կրկնողաբար, 2020թ.,

Ծրագիր