ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Դեղերի որակի ապահովման հիմնական սկզբունքները»

2023թ.-ից կրկնողաբար Երևան քաղաքում Մ․ Հերացու անվան ԵՊԲՀ կողմից կանցկացվի «Դեղերի որակի ապահովման հիմնական սկզբունքները» թեմայով կատարելագործման դասընթացը: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ դեղագետներ: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 32 տեսական և 28 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր