ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Թոքերի ուլտրաձայնային հետազոտությունը ինտենսիվ թերապիայում» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար, ք. Երևան (Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ –ի Հետբուհական և շարունակական կրթության կենտրոնի անէսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի ամբիոն (Տիտոգրադյան փ․14 , Էրեբունի բժշկական կենտրոն) Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան • Գրություն՝ 16․10-27․10 • Թիրախային լսարան՝ անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգներ, ճառագայթաբաններ, թոքաբաններ: • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-5 • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 10 տեսական և 20 գործնական կրեդիտ. դասընթացավարներ Հարություն Մանգոյանին՝ ՇՄԶ 10 տեսական և 12 գործնական կրեդիտ, Հասմիկ Քոչարյանին՝ ՇՄԶ 8 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ 010-58-31-01

Ծրագիր