ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Սիրտ-անոթային համակարգի հիվանդությունների բժշկական ռեաբիլիտացիայի հիմունքները թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար Երևանում (ԵՊԲՀ Ռեաբիլիտոլոգիայի, ֆիզիոթերապիայի և սպորտային բժշկության ամբիոն՝ Օրբելի եղբայրներ 41) տեղի կունենա Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կազմակերպվող «Սիրտ-անոթային համակարգի հիվանդությունների բժշկական ռեաբիլիտացիայի հիմունքները թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 9 տեսական և 10 գործնական կրեդիտ, դասընթացավար Անահիտ Իսախանյանին՝ ՇՄԶ 9 տեսական և 10 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ:

Ծրագիր