ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ակնաբուժության արդի խնդիրներ»

2023թ.-ի մայիսի 2-16-ը կրկնողաբար, Երևան քաղաքում Մ․ Հերացու անվան ԵՊԲՀ կողմից կանցկացվի «Ակնաբուժության արդի խնդիրներ» թեմայով դասընթաց: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ ակնաբույժներ: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 11 տեսական և 9 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր