ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Իմունականխարգելումը բուժքույրական պրակտիկայում» թեմայով դասընթաց

2022 թվականից 2024 թվականը կրկնողաբար Երևանում («ՍԳԼ ԲԿ Պոլիկլինիկա») տեղի կունենա «Ակադեմիկոս Ս․ Ավդալբեկյանի անվան Առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի Ընտանեկան բժշկության ամբիոնի կողմից կազմակերպվող «Իմունականխարգելումը բուժքույրական պրակտիկայում» թեմայով դասընթաց։ Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 47 տեսական և ՇՄԶ 3 գործնական կրեդիտ, դասընթավար Լիանա Հովհաննիսյանին` ՇՄԶ 47 տեսական և ՇՄԶ 3 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։

Ծրագիր