ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Գերիատրիայի երկրորդ միջազգային կոնգրեսի» ծրագիր

«Գերիատրիայի երկրորդ միջազգային կոնգրեսի» ծրագիր

Ծրագիր