ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Առողջապահական ծառայությունների ծախսերի հաշվարկման խորհրդատու 2

Առողջության Համապարփակ Ապահովագրության ներդրման հետ կապված առողջապահական ծառայությունների և նորմատիվների հաշվարկման մեթոդաբանության մշակման խորհրդատվության տրամադրում

Ծրագիր