ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Բուժաշխատողների համար տուբերկուլոզի, հեպատիտ Բ-ի և Ց-ի կառավարման հմտությունների ամրապնդում» թեմայով դասընթաց

2020 թվականի փետրվար-դեկտեմբեր ժամանակահատվածում (կրկնողաբար) ք. Երևանում ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ>> ՓԲԸ-ի կողմից կազմակերպվում է «Բուժաշխատողների համար տուբերկուլոզի, հեպատիտ Բ-ի և Ց-ի կառավարման հմտությունների ամրապնդում» թեմայով դասընթաց։ Մաս 1-ի մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 6 տեսական կրեդիտ, իսկ մաս 2-ի մասնակիցներին՝ ՇՄԶ 5 տեսական և 1 գործնական կրեդիտ։ Կոնտակտային հեռախոսահամարն է 099-99-00-74։

Ծրագիր