ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Աղետների բժշկություն»

2023 թվականից կրկնողաբար Երևան քաղաքում, Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կանցկացվի «Աղետների բժշկություն» թեմայով կատարելագործման դասընթացը: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ ավագ բուժաշխատողներ։ Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 19 տեսական և ՇՄԶ 3 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր