ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ֆիզիկական բժշկության և ռեաբիլիտոլոգիայի արդի հիմնահարցեր» թեմայով դասընթաց:

2022թ.-ից կրկնողաբար Երևանում (ԵՊԲՀ-ի Ռեաբիլիտոլոգիայի, ֆիզիոթերապիայի և սպորտային բժշկության ամբիոն) տեղի կունենա Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կազմակերպվող «Ֆիզիկական բժշկության և ռեաբիլիտոլոգիայի արդի հիմնահարցեր» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 19 տեսական և 19 գործնական կրեդիտ, դասընթացավարներ Անահիտ Իսախանյանին՝ ՇՄԶ 15 տեսական և 15 գործնական կրեդիտ, Արմեն Աբրահամյանին՝ ՇՄԶ 4 տեսական և 4 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։

Ծրագիր