ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Էլեկտրասրտագրություն» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար Երևանում (ԵՊԲՀ Ընտանեկան բժշկության ամբիոն, Մուրացան հիվանդանոցային համալիր, Մուրացան փող․ 114) տեղի կունենա Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կազմակերպվող «Էլեկտրասրտագրություն» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 6 տեսական և 6 գործնական կրեդիտ, իսկ դասընթացավար Զարուհի Բաբլումյանին՝ ՇՄԶ 6 տեսական և 6 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ:

Ծրագիր