ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ընդհանուր բժշկական պրակտիկայի պացիենտների հոգեախտաբանական դրսևորումների բնութագիրը և վարման բժշկահոգեբանական ասպեկտները» թեմայով հնգօրյա դասընթացի ծրագիրը (հունիսի 4-8, 2018թ.)

Հունիսի 4-8 2018թ., ք. Երևան (Հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոն) «Ամբրա հոգեկան բարեկեցության կենտրոն» ՀԿ

Ծրագիր