ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ինտենսիվ թերապիայի բուժքույրերի կատարելագործում» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար, ք. Երևան («Էրեբունի ԲԿ՝ ԵՊԲՀ Հետբուհական և շարունակական կրթության կենտրոնի անէսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թեապիայի ամբիոն) Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան • Գրություն՝ 20․11-22․12 • Թիրախային լսարան՝ բուժքույրեր • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-10 • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 28 տեսական և 73 գործնական կրեդիտ. դասընթացավարներ Հասմիկ Քոչարյանին՝ ՇՄԶ 3 տեսական և 71 գործնական կրեդիտ, Հարություն Մանգոյանին՝ ՇՄԶ 25 տեսական և 2 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ 010583101

Ծրագիր