ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ցավի կառավարման ժամանակակից մոտեցումներ» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից (կրկնողաբար) Երևանում (ԵՊԲՀ Պալիատիվ բժշկական օգնության և սպասարկման միջառարկայական կրթական խումբ` Կորյունի փող․ 2) տեղի կունենա Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կազմակերպվող «Ցավի կառավարման ժամանակակից մոտեցումներ» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 20 տեսական և 10 գործնական կրեդիտ, դասընթացավար Նարինե Մովսիսյանին՝ ՇՄԶ 20 տեսական և 10 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ:

Ծրագիր