ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«TBmanager նորացված համակարգի կիրառման հմտությունները» թեմայով դասընթաց

2022թ. (կրկնողաբար) Աբովյան (ՀՀ ԱՆ «Թոքաբանության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ) տեղի կունենա ՀՀ ԱՆ «Թոքաբանության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ կողմից կազմակերպվող «Էլեկտրոնային արդի հարթակների կիրառումը տուբերկուլոզի բուժման և ընթացիկ վերահսկման շրջանակներում. տեսադիտարկման միջոցով ուղղակի վերահսկմամբ բուժման AdhereTB համակարգի և հեռախոսային հավելվածի կառավարման մեխանիզմները, ECHO կրթական և խորհրդատվական հարթակի կիրառումը, տվյալների կառավարման eTBmanager նորացված համակարգի կիրառման հմտությունները» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակից ավագ բուժաշխատողներին կշնորհվի ՇՄԶ 7 տեսական և 5 գործնական կրեդիտ, մասնակից միջին բուժաշխատողներին` ՇՄԶ 4 տեսական 3 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։ Միջոցառման կոնտակտային հեռախոսահամար` 055 559028:

Ծրագիր