ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Բուժքույրերի աշխատանքի կազմակերպումը էսթետիկական բժշկության կենտրոններում»

2023 թվականից կրկնողաբար Երևան քաղաքում «Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի կողմից կանցկացվի «Բուժքույրերի աշխատանքի կազմակերպումը էսթետիկական բժշկության կենտրոններում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ բուժքույր-կոսմետոլոգներ։ Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 25 տեսական և 25 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր