ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Բուժքույրական/ատամնատեխնիկական գործը ստոմատոլոգիայում»

2023թ-ին, (կրկնողաբար), մինչև մարտի 15-ը Երևան քաղաքում, «Մեդիտրինա ուսումնական կենտրոն» ՍՊԸ կողմից կանցկացվի «Բուժքույրական/ատամնատեխնիկական գործը ստոմատոլոգիայում» թեմայով գիտագործնական դասընթաց: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ բուժքույրական գործ ստոմատոլոգիայում, ատամնատեխնիկներ: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 56 տեսական և 84 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար զանգահարել 091404312 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր