ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Բժիշկների առաջնորդման հմտությունների զարգացում» թեմայով դասընթաց

2022թ. ապրիլի 4–ից մայիսի 2–ը Երևանում (Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ) տեղի կունենա Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից «Մենեջմենթ Միքս» ՍՊԸ հետ համատեղ կազմակերպվող «Բժիշկների առաջնորդման հմտությունների զարգացում» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի¬¬րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 18 տեսական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։

Ծրագիր