ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Դպրոցահասակ երեխաների և դեռահասների բուժսպասարկման հիմունքները» թեմայով երկօրյա գիտագործնական սեմինարի ծրագիր

«Դպրոցահասակ երեխաների և դեռահասների բուժսպասարկման հիմունքները» թեմայով երկօրյա գիտագործնական սեմինարի ծրագիրը" Մայիսի 18–հունիսի 16, 2019թ.

Ծրագիր