ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Դեղատնային գործունեության արդի հարցեր»

2023 թվականից (կրկնողաբար) Երևան քաղաքում (կամ առցանց՝ Զում հարթակ) Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կանցկացվի «Դեղատնային գործունեության արդի հարցեր» թեմայով դասընթաց: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ դեղագործներ, դեղագետներ:: Մասնակից ավագ բուժաշխատողներին կշնորհվի ՇՄԶ 48 տեսական և 24 գործնական կրեդիտ, միջին բուժաշխատողներին՝ ՇՄԶ 60 տեսական և 30 գործնական կրեդիտ։ Լրացուցիչ տեղեկատվության համար զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր