ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Դեղերի որակի ապահովման հիմնական սկզբունքները» թեմայով կատարելագործման դասընթաց

2022թ.-ից, կրկնողաբար, ք. Երևան (Մ․ Հերացու անվան ԵՊԲՀ Ֆարմացիայի ամբիոն) Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ • Գրություն՝ 02․10-20․10 • Թիրախային լսարան՝ դեղագետներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-5 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 32 տեսական և 28 գործնական կրեդիտ. դասընթացավարներ Արուսյակ Ժահմարյանին, Շուշանիկ Աֆրիկյանին, Աննա Մանջիկյանին և Լիաննա Պստիկյանին՝ ՇՄԶ 32 տեսական և 28 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ +374-10-58-31-01

Ծրագիր