ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Մանկական ուռուցքաբանություն և արյունաբանություն»

2023 թվականից կրկնողաբար Երևան քաղաքում «Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի կողմից կանցկացվի «Մանկական ուռուցքաբանություն և արյունաբանություն» թեմայով դասընթաց: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ արյունաբաններ, ուռուցքաբաններ, մանկաբույժներ, թերապևտներ, ընտանեկան բժիշկներ։ Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 26 տեսական և 15 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր