ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ատամնածնոտային անկանոնությունների թեթեվ դեպքերի ախտորոշման եվ բուժման սկզբունքները, վերականգնողական ստոմատոլոգիայից առաջ կատարվող մասնակի օրթոդոնտիա»

2023թ.-ից կրկնողաբար, ք. Երևան («Երևանի Մ.Հերացու անվան ԵՊԲՀ» մանկական ստոմատոլոգիայի և օրթոդոնտիայի ամբիոն) «Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ • Գրություն՝ 16․10-27․10 • Թիրախային լսարան՝ օրթոդոնտներ, ընտանեկան ստոմատոլոգներ, վիրաբույժ ստոմատոլոգներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-15 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 20 տեսական և 25 գործնական կրեդիտ. դասընթացավար Հրանտ Տեր-Պողոսյանին՝ ՇՄԶ 6 տեսական և 8 գործնական կրեդիտ, Նատալյա Ադամյանին՝ ՇՄԶ 4 տեսական և 3 գործնական կրեդիտ, Արփինե Սարգսյանին՝ ՇՄԶ 2 տեսական և 3 գործնական կրեդիտ, Իռեն Ծատուրյանին՝ ՇՄԶ 2 տեսական և 3 գործնական կրեդիտ, Միքայել Նալբանդյանին՝ ՇՄԶ 4 տեսական և 8 գործնական կրեդիտ, Էլեոնորա Ղազարյանին՝ ՇՄԶ 2 տեսական և 3 գործնական կրեդիտ, Քրիստինե Մարգարյանին՝ ՇՄԶ 4 տեսական և 5 գործնական կրեդիտ, Նաիրա Ջալլադյանին՝ ՇՄԶ 6 տեսական և 10 գործնական կրեդիտ, Տաթևիկ Բարսեղյանին՝ ՇՄԶ 2 տեսական և 3 գործնական կրեդիտ, Գոհար Մազմանյանին՝ ՇՄԶ 4 տեսական և 3 գործնական կրեդիտ, Միքայել Մանրիկյանին՝ ՇՄԶ 4 տեսական և 5 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ 010-58-31-01

Ծրագիր