ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Հայաստանում ԱՀԿ հոգեկան առողջության ոլորտում առկա բացերին ուղղված գործողությունների պլան» թեմայով դասընթաց

Ծրագիր