ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Բարձրարդյունավետ հեղուկային քրոմատագրություն՝ ԲԱՀՔ» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար Երևանում (ԵՊԲՀ Ֆարմացիայի ամբիոն) տեղի կունենա Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կազմակերպվող «Բարձրարդյունավետ հեղուկային քրոմատագրություն՝ ԲԱՀՔ» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 23 տեսական և 30 գործնական կրեդիտ, իսկ դասընթացավարներ Արուսյակ Ժամհարյանին, Շուշանիկ Աֆրիկյանին և Լիլիթ Թադևոսյանին ՇՄԶ 23 տեսական և 30 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ: Միջոցառման կոնտակտային հեռախոսահամար՝ 010 583 101:

Ծրագիր