ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Դեղերի որակի ապահովման և վերահսկողության ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով դասընթաց

2022 թվականի դեկտեմբերի 12-20-ը Երևանում (Երևանի պետական համալսարան «Ֆարմացիայի» ինստիտուտ, առցանց հարթակ) տեղի կունենա ԵՊՀ «Ֆարմացիայի» ինստիտուտի կողմից կազմակերպվող «Դեղերի որակի ապահովման և վերահսկողության ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով դասընթաց։ Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 45 տեսական կրեդիտ, դասընթացավարներ Անի Ղազարյանին՝ ՇՄԶ 14 տեսական կրեդիտ, Լուսինե Վարդանյանին՝ ՇՄԶ 1 տեսական կրեդիտ, Անահիտ Սևիկյանին՝ ՇՄԶ 6 տեսական կրեդիտ, Ավետիս Ծատուրյանին՝ ՇՄԶ 8 տեսական կրեդիտ, Վիրաբ Կիրակոսյանին՝ ՇՄԶ 5 տեսական կրեդիտ, Սվետա Ափոյանին՝ ՇՄԶ 2 տեսական կրեդիտ, Նաիրա Չիչոյանին՝ ՇՄԶ 2 տեսական կրեդիտ, Աստղիկ Շահխաթունուն՝ ՇՄԶ 3 տեսական կրեդիտ, Սամվել Վարդապետյանին՝ ՇՄԶ 4 տեսական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։

Ծրագիր