ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ռաբերդամի տեղադրման և տարբեր դասերի կարիոզ խոռոչների մեխանիկական մշակման և գեղարվեստական վերականգնման սկզբունքները ժամանակակից ստոմատոլոգիայում» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար Երևանում (Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի Ստոմատոլոգիական կրթության, գերազանցության կենտրոն) տեղի կունենա Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի Կարիերայի կենտրոնի կողմից կազմակերպվող «Ռաբերդամի տեղադրման և տարբեր դասերի կարիոզ խոռոչների մեխանիկական մշակման և գեղարվեստական վերականգնման սկզբունքները ժամանակակից ստոմատոլոգիայում» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 5 տեսական և 10 գործնական կրեդիտ, իսկ դասընթացավարներ Նառա Սրապյանին՝ ՇՄԶ 5 տեսական և 10 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։ Միջոցառման կոնտակտային հեռախոսահամարներ՝ 010 301 085, 094 220 902:

Ծրագիր