ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Լաբորատոր բժշկություն․ ձեռքբերումները եվ հեռանկարները» թեմայով կոնֆերանս

Նոյեմբերի 4-5, 2023թ., ք․ Երևան («Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ, Կորյուն 2) «Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ • Թիրախային լսարան՝ կլինիկական լաբորատոր ախտորոշման մասնագետներ, մանրէաբաններ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 100-250 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 11 տեսական կրեդիտ • Կոնտակտ (093)55-89-19

Ծրագիր