ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Թերապևտիկ հոգեբանական առաջին օգնության դասընթաց» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ

Լոս Անջելեսի մանկական հիվանդանոցի (ԼԱՄՀ), Մանկական բժիշկների հայկական ասոցիացիայի (ՄԲՀԱ), Հայկական ակնաբուժության նախագծի (ՀԱՆ) կողմից մշակվել է «Թերապևտիկ հոգեբանական առաջին օգնության դասընթաց» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութը, որի ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ մանկաբույժներ, ընտանեկան բժիշկներ, բուժքույրեր, հոգեբաններ, կլինիկական հոգեբաններ։ ԷՈՒՆ-ը հաջողությամբ ավարտած մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 2 ինքնակրթության կրեդիտ։

Ծրագիր