ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Դենտալ լուսանկարչություն» թեմայով գիտագործնական դասընթաց

2022թ. հունիսի 27–29–ը Երևանում («Ստոմ Լայն» ստոմատոլոգիական կենտրոն (առկա) և/կամ հիբրիդային տարբերակ) տեղի կունենա «Մեդիտրինա ուսումնական կենտրոն» ՍՊԸ կողմից կազմակերպվող «Դենտալ լուսանկարչություն» թեմայով գիտագործնական դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 8 տեսական և 4 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ:

Ծրագիր