ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Արտակարգ իրավիճակներ ծնարանում» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից (կրկնողաբար) Երևանում («Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ» ԲԿ) տեղի կունենա Մանկաբարձության, գինեկոլոգիայի և մարդու վերարտադրողականության ամբիոնի կողմից կազմակերպվող «Արտակարգ իրավիճակներ ծնարանում» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, ) մասնակիցներ ավագ բուժաշխատողներին կշնորհվի ՇՄԶ 20 տեսական և 8 գործնական կրեդիտ, մասնակիցներ միջին բուժաշխատողներին` ՇՄԶ 16 տեսական և 6 գործնական կրեդիտ, դասընթացավար Գոհար Նարիմանյանին՝ ՇՄԶ 20 տեսական և 8 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ:

Ծրագիր