ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Շլության վիրահատական բուժում» թեմայով դասընթաց

2022թ.–ից կրկնողաբար, ք. Երևան (Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ Մանկական ակնաբուժության ամբիոն) Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան • Գրություն՝ 11․09-15․09 • Թիրախային լսարան՝ մանկական ակնաբույժներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-5 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 11 տեսական և 12 գործնական կրեդիտ. • դասընթացավարներ Ահարոն Գաբրիելյանին՝ ՇՄԶ 2 տեսական և 4 գործնական կրեդիտ, Հրանտ Շահինյանին՝ ՇՄԶ 9 տեսական և 8 գործնական կրեդիտ, Ինգա Սարգսյանին՝ ՇՄԶ 1 տեսական կրեդիտ։ • Կոնտակտ +374-10-58-31-01

Ծրագիր