ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Միկրոսկոպիկ կլինիկական հետազոտություններ» թեմայով դասընթացի ծրագիր

«Միկրոսկոպիկ կլինիկական հետազոտություններ» թեմայով դասընթացի ծրագիր

Ծրագիր