ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ականջաբանության հարցերի ընտրանի» թեմայով կատարելագործմաան դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար ք. Երևանում (Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ ԼՈՌ հիվանդությունների ամբիոն, «Աստղիիկ» ԲԿ, «Էրեբունի» ԲԿ, «Միքաելյան» ԲԿ, «Նոր-մեդ» ԲԿ, «Նաիրի» ԲԿ) տեղի է ունենալու Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կազմակերպվող «Ականջաբանության հարցերի ընտրանի» թեմայով կատարելագործմաան դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվում է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով՝ հիմք ընդու­նելով Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ Քիթ-կոկորդ-ականջաբանության ամբիոնի վարիչ՝ Արթուր Շուքուրյանի 29.11.2022թ. հայտը:

Ծրագիր