ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Պրակտիկ դեղաբանություն դեղատնային գործունեության համար. մաս 5»

2023թ-ից պարբերաբար, Երևան քաղաքում կամ առցանց («Զում» հարթակ) «Դեղագիտական կրթության և գիտության կենտրոն» ՀԿ կողմից կանցկացվի «Պրակտիկ դեղաբանություն դեղատնային գործունեության համար. մաս 5» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց, որի ծրագի¬¬րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ դեղագետներ: Դասընթացի մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 17 տեսական և 15 գործնական կրեդիտ։ Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 010 077742766 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր