ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Բժշկական հոգեբանության գործնական կիրառություն»

2023 թվականից կրկնողաբար Երևան քաղաքում և առցանց («Զում» հարթակ) «Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի կողմից կանցկացվի «Բժշկական հոգեբանության գործնական կիրառություն» թեմայով կատարելագործման դասընթաց: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ կլինիկական հոգեբաններ, ավագ բուժաշխատողներ։ Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 138 տեսական և 2 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր