ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Կյանքի համար վտանգավոր սրտային ռիթմերի ԷՍԳ վերլուծության տարրերը»

2023 թվականից կրկնողաբար Երևան քաղաքում «Հայաստանի անհետաձգելի և աղետների բժշկության միջազգային ուսումնավարժական կենտրոն»-ի կողմից կանցկացվի «Կյանքի համար վտանգավոր սրտային ռիթմերի ԷՍԳ վերլուծության տարրերը» թեմայով ուսումնավարժական դասընթացը: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ ավագ և միջին բուժաշխատողներ: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 1 տեսական և 6 գործնական կրեդիտ։ Լրացուցիչ տեղեկատվության համար զանգահարել 093177717 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր