ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Հակաբիոտիկներ, հակաբիոտիկակայունություն, առաջացման մեխանիզմները և հաղթահարման ուղիները» թեմայով դասախոսության ծրագիր

«Հակաբիոտիկներ, հակաբիոտիկակայունություն, առաջացման մեխանիզմները և հաղթահարման ուղիները» թեմայով դասախոսության ծրագիրը: Փետրվար – դեկտեմբեր, 2019թ.

Ծրագիր