ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Բուժօգնության որակի կառավարման հիմունքներ» թեմայով դասընթաց

2022թ. մարտի 22-ից մայիսի 31-ը Երևանում («Զում» հարթակ) տեղի է ունենալու Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի Ժիրայր և Փաթրիշա Թրփանճեան առողջապահական գիտությունների ֆակուլտետի Ավետիսեան Օնանեան Առողջապահական ծառայությունների հետազոտման և զարգացման կենտրոնի (ԱԾՀԶԿ) կողմից կազմակերպվող «Բուժօգնության որակի կառավարման հիմունքներ» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 33 տեսական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։ Միջոցառման կոնտակտային հեռախոսահամար՝ 055 050 164:

Ծրագիր