ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Գենետիկան եվ մանկաբուժությունը։ ժառանգական եվ պերինատալ ծագումնաբանությամբ առավել հաճախ հանդիպող պաթոլոգիաները երեխաների մոտ» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար, ք. Երևան (առկա՝ ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ, Բժշկական գենետիկայի և առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն և/կամ առցանց («Զում» հարթակ) ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ Մանկաբուժության ամբիոն

Ծրագիր